top of page

ข้อมูลการจ้างงาน

フェイシャル

New Generation with Us

บริษัท เทรซ โบเต้ จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากร ตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้เคยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น คลีนิคของเราไม่เคยหยุดความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสังคมยุคนี้จากสถานการณ์ของโคโรน่าไวรัส ซึ่งคลินิคความงามของเรากำลังปรับปรุงรูปแบบธุรกิจตามสังคมยุคใหม่ให้เติบโตและดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เราจึงมองหาบุคลากรไฟแรงที่มีประสบการณ์ด้านความงาม ใช้ความสามารถจากความตั้งใจอันสูงสุดของคุณมาพัฒนา และเติบโตไปพร้อมๆ กันเรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตอนนี้↓ นักบำบัด Therapist พนักงานต้อนรับ Reception พนักงานขาย Sales personnel


Phone Number  065-226-9394 

Contact to Mrs, Miura (11:30 - 17:00)
Email : miurayoshika1118@gmail.com

bottom of page